Het beoordelingsproces 

De initiatieven worden voorgelegd aan de selectiecommissie. Indien nodig wordt telefonisch contact opgenomen en aanvullende informatie opgevraagd. Op basis van de hieronder genoemde beoordelingscriteria wordt uit de aanmeldingen door de selectiecommissie een shortlist samengesteld van 3 tot 5 initiatieven.

Shortlist

Created with Sketch.

Drie tot vijf initiatieven worden door de selectiecommissie geselecteerd. Deze shortlist met alle aanvullende informatie wordt bij de jury aangeleverd.

Beoordelingscriteria

Created with Sketch.

De jury zal beoordelen op de volgende onderdelen:

  • mate waarin het initiatief naar verwachting bijdraagt aan meer gezonde jaren tegen lagere of gelijke zorgkosten,
  • mate waarin sprake is van een haalbaar economisch model,
  • de verwachte impact op basis van voldoende potentieel (schaal) en impact,
  • de verwachte tijd waarbinnen de interventie gerealiseerd kan worden,
  • uniek karakter,
  • mate waarin binnen het initiatief sprake is van burgerparticipatie.


De uitkomsten van de jurering worden door de jury vastgelegd in een juryrapport.

Uitreiking Leefkracht Award

Created with Sketch.

De Leefkracht Award wordt later dit jaar uitgereikt op een nog nader te bepalen wijze en tijdstip. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen, want gezondheid gaat natuurlijk boven alles. 

Binnen uiterlijk 3 weken na de deadline (5 oktober) worden de deelnemers geïnformeerd of hun initiatief de shortlist heeft gehaald.

De Nationale Leefkracht Award is een initiatief van: